SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

BDO a gabinet kosmetyczny. Baza danych odpadowych. Zarejestruj salon kosmetyczny.

2019-11-23
BDO a gabinet kosmetyczny. Baza danych odpadowych. Zarejestruj salon kosmetyczny.

Aktualizacja z dn. 7 lutego 2020 r.

Co to jest BDO? Czy muszę rejestrować salon kosmetyczny w BDO? Jak zarejestrować gabinet kosmetyczny w BDO? Jak wypełnić wniosek o rejestracj w BDO dla gabinetu kosmetycznego? Ostatnio coraz więcej kosmetyczek (dotyczy to wielu branż, ale my oczywiście skupiamy się na naszej) zadaje sobie pytanie czy muszą swoje gabinety i salony kosmetyczne rejestrować w BDO.

Co to jest BDO?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to specjalny rejestr - baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W uproszczeniu obowiązek rejestracji w BDO mają podmioty wprowadzające do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Baza Danych Odpadowych została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Czy muszę rejestrować swój gabinet / salon kosmetyczny w BDO?

Sprawdź, czy musisz zarejestrować gabinet kosmetyczny w BDOhttps://bdo.mos.gov.pl/ankieta/

W przypadku gabinetów kosmetycznych co do zasady odpowiedź brzmi TAK. Zwolnione są m. in. podmioty, które wytwarzają jedynie odpady podobne do komunalnych. Jeżeli salon kosmetyczny wytwarza odpady medyczne to niezależnie od innych obowiązków z tym związanych, powinien zarejestrować się w BDO. Zgodnie z Ustawą o odpadach odpady medyczne to takie, które powstają podczas udzielania przez placówkę medyczną świadczeń zdrowotnych, a także podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w dziedzinie medycyny. Odpady medyczne wytwarzane są zarówno przychodnie, szpitale, indywidualne praktyki lekarskie, czy apteki. Ale czy tylko te podmioty? Co prawda kosmetyczki nie wykonują świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o odpadach, przez co często pozostają w przekonaniu, że nie wytwarzają odpadów medycznych. Należy jednak mieć świadomość, że w wyniku zabiegów kosmetycznych powstają często odpady klasyfikowane (w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jako odpady niebezpieczne z grupy H9 - odpady zakaźne oraz inne odpady niż niebezpieczne.

Dokonano klasyfikacji odpadów medycznych na 3 grupy:

 1. zakaźne: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*;
 2. niebezpieczne, inne niż zakaźne: 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
 3. inne niż niebezpieczne: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.
Dla gabinetów kosmetycznych ważne będą poniższe kody:
 • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82);
 • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).

Odpadami zakaźnymi wytwarzanymi w salonie kosmetycznym są zarówno igły wykorzystywane podczas manualnego oczyszczania skóry (np. usuwanie prosaków), igły do mezoterapii igłowej lub lipolizy, czy kartridże do dermapena. Bez wątpienia zawierają one drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Dlatego należy z nimi postępować w taki sposób jak z odpadami medycznymi wytwarzanymi w przychodniach i szpitalach. Należy pamiętać, że niezależnie od wpisu do BDO, każdy salon kosmetyczny musi podpisać stosowną umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych.

Termin rejestracji gabinetu do BDO.

Kosmetyczka podobnie jak każdy przedsiębiorca zobowiązana jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności. W przypadku prowadzenia gabinetu kosmetycznego bez wpisu (jeżeli w konkretnym przypadku mamy obowiązek rejestracji) do Rejestru-BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

Co grozi za brak rejestracji gabinetu kosmetycznego w BDO pomimo obowiązku?

Zgodnie z informacją na stronie https://bdo.mos.gov.pl/zasady-rejestracji/ grożą następujące kary:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów - administracyjna kara pieniężna 1 000 zł - 100 000 zł

Jak zarejestrować gabinet kosmetyczny w BDO? Jak wypełnić wniosek o rejestracj w BDO dla gabinetu / salonu kosmetycznego?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Rejestracja salonu kosmetycznego w BDO

(Grafika pochodzi ze strony: https://bdo.mos.gov.pl/news/dziesiec-najczesciej-zadawanych-pytan-technicznych/)

Jeżeli chcesz dostać się do systemu po raz pierwszy (zarejestrować salon kosmetyczny), MUSISZ skorzystać z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.

Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem. Dodatkowo jeżeli dany podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie mógł on złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO.

Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość e-mail od użytkownika głównego (loginem jest adres email).

Ile wynosi opłata rejestrowa/roczna za wpis kosmetyczki do BDO?

Opłata za wpis do BDO wynosi odpowiednio 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy, a 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Zapewne w przypadku gabinetu kosmetycznego będzie to kwota 100 zł.
Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. Na przykład w przypadku gabinetów kosmetycznych w województwie opolskim (nasz hurtownia działa na tym terenie) właściwy będzie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (na stronie znajdziesz numer rachunku): https://www.opolskie.pl/2019/12/przedsiebiorco-sprawdz-i-zarejestruj-sie-w-bdo/

Gdzie szukać pomocy w razie problemów z rejestracją w BDO?

Pod poniższymi linkami znajdziesz aktualności oraz najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami dotyczące BDO:

https://bdo.mos.gov.pl/aktualnosci/
https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

Jeśli chodzi o kwestie techniczne dotyczące założenia konta w BDO i późniejszej obsługi systemu (ewidencja, sprawozdania itp.) pod poniższym linkiem znajdziesz wszelkie instrukcje (również bardzo przydatne filmy instruktażowe): https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

ŹRÓDŁA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf
 3. Strona internetowa: https://bdo.mos.gov.pl/
Pokaż więcej wpisów z Listopad 2019

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 443 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-27
Szybko I sprawnie załatwione
2024-05-16
Jest OK, dziękuję
pixelpixelpixelpixel